TFFK
“Türkiye Felsefeci Fotoğrafçılar Kulübü”

Konuyla ilgili çevrelerin düşünce ve görüşleri alınarak, bir değerlendirme ve analiz süreci sonunda 2012 yılında Mahmut Özturan tarafından kuruldu. Ülkemizde felsefeye ilgi duyan, fotoğraf çalışmalarının ve yapıtlarının bir felsefesi olması gerektiğine inanan fotoğraf sanatçılarımızı bir çatı altında toplamayı planlıyoruz. Amacımız, felsefeci fotoğrafçıları bir çatı altında toplamak, felsefe çalışmaları ile fotoğraf sanatı çalışmalarının birlikteliği ve işlevselliği üzerine bilgi ve deneyimleri paylaşmak, felsefecilerin fotoğrafa, fotoğrafçıların felsefeye ilgi duymalarını sağlamak ve var olan ilginin geliştirilmesi amacıyla özendirici ve yönlendirici çalışmalar yapmak, projeler üretmek, Dünya Felsefe Günü gibi özel günlerde etkinlikler planlamak, planlanmış etkinliklere katılmak ve konulu karma sergiler düzenlemektir. Katılımcıların "Fotoğraf Sanatı" ve "Felsefe" ile ilgili olmaları gereklidir.

Facebook

Instagram

İletişim: tffk.mrk@gmail.com

İletişim: mahmutozturan@gmail.com