Mahmut Özturan ile Fotoğraf ve Sanat

Düşüncelerim
Düşünmeden ve planlamadan deklanşöre basmak fotoğraf çekmektir, düşünerek fotoğraf üretmeye çalışmak değere yöneliştir; düşünerek planlı ve projeli fotoğraf yapmak ise sanattır. Fotoğraf çalışan ve çalışmalarına düşüncelerini dokuyan insanlar fotoğraf yaparlar. Fotoğraf yaparken, bir anlamda sanat yapıtı üretmeye yönelmiş oluruz. Düşüncelerini fotoğraf çalışmasına aktarmayı becerebilen fotoğrafçı, çalışmasını anlam bakımından zenginleştirmiş olur. Düşünsel zenginliğe ulaşan fotoğraf çalışmaları bu özellikleriyle bir değer olabilme süreci yaşarlar.
...
Yazılarım
Fotoğrafın sanat boyutuna, anlam derinliklerine felsefesine yöneldiğim günlerde ve sonrasında, fotoğraf sanatıyla ilgilenenlere düşünce ve deneyimlerimi aktarma, yararlı olabilmeye çalışma gereği duydum ve fotoğrafın sanat boyutuyla ilgili yazılar yazmaya başladım. 2000’li yıllardan sonra, çeşitli görsel ve yazılı medyada 30’dan fazla makalem yayınlandı. Yazılarımın bir bölümü ve yeni yazılarım web sitemde yayında. Bu makalelerimin tamamını kitap olarak yayına hazırlıyorum.
...
Sergilerim
Uzun yılların yoğun üretimleri sonunda, fotoğraf çalışmalarımı fotoğraf ve sanat çevreleri ile paylaşmam gerektiğini düşündüm ve 1998-2002 yılları arasında yoğun bir sergiler dönemi yaşadım. Sergilerim siyah-beyaz, renkli ya da karma olarak İzmir, İstanbul, Ankara ve çeşitli diğer illerde açıldı. Sergilediğim çalışmalarımla, izleyicilerin düşünsel ve estetik dünyalarına katkılar yapmayı planladım.
...
Önerilerim
Önerilerim, tüm sanat dalları için geçerlidir, çünkü sanat bir bütündür. Sanatta yapılacak her tür yolculuğun ilk ve temel gereksinimi bilgidir. Kendi içsel ya da duygusal zenginliklerine güvenilerek sanat dünyasına atılacak adımlar, çok fazla ileriye gidemeyecek ve uzun soluklu olamayacaktır. Tüm zamanlarda üretilmiş tüm sanat disiplinlerinin değer olmuş yapıtlarını çok iyi çalışmak, içlerine girerek sanatçısının hayal gücünü hissetmek, bu konudaki eleştirel dökümanlara ulaşmak, kendi bireysel sanat bilincini ve altyapısını oluşturabilme gayreti içinde olmak gerekir.
...

Tüm çalışmalarım web sitemde:
fotografvesanat.net
İletişim: mahmutozturan@gmail.com